Akutt situasjon for døve/hørselshemmede barn og unge!

Isolert, ensom, glemt, deprimert, intet læringsutbytte, krenkende, ekskluderende er tanker formidlet på vegne av en gruppe døve og hørselshemmede barn og unge som har blitt forsømt under koronapandemien, og som lengter etter å møte sine tegnspråklige venner. Nå etter godt over ett år venter barna ennå på å få møtes. Fysiske deltidssamlinger har blitt erstattet av mangelfull digital undervisning.

Vi gjennomførte nylig en spørreundersøkelse om digitale deltidssamlinger, foreldrekurs og søskentilbud. Resultatene er foruroligende og viser familier i krise. Ikke bare har flere barn utviklet psykiske helseproblemer, flere er blitt alvorlig deprimerte.

Norges Døveforbund krever at Regjeringen tar på alvor den viktige sammenhengen mellom språk og kultur og barnas psykososiale og psykoemosjonelle behov. Vi krever øyeblikkelig åpning! Dette er spesielt akutt under dagens situasjon, men som gruppe har vi nådd grensene for hvor mye det kan kuttes i barns tegnspråklige arenaer. Barna må ha høyeste prioritet!

I møte med Statped den 10. mai sammen med HLF og Blindeforbundet, gav vi tydelige og sterke tilbakemeldinger om en rask gjenåpning av fysiske samlinger for deltidselevene som et strakstiltak. NDF tok opp i møtet at vi så langt har opplevd Statped som mer strikte i sin smittevern-vurdering, enn hvordan de kommunale skolene gjør det.

De forsikret oss om at de jobber for at det skal åpnes så fort det er mulig, med gode smitteverntiltak.

Vi forsikrer dere alle barn, unge og foreldre der ute at Norges Døveforbund og Tegnspråkbarns utvalg jobber og gjør alt for en gjenåpning av fysisk karakter skal skje raskt.

Vi jobber også med barnas rett til godt opplæringstilbud og tilgang til tegnspråkmiljø. Med tanke på at kommuner og fylkeskommuner skal ta et større ansvar for tilrettelegging av god undervisning for alle barn, jamfør St.Meld 6, mener vi at dette utgjør en fare for at kommunene begrenser eller bryter barnas rett til tegnspråk. Det må sendes ut rundskriv, slik at kommunene i større grad er kompetente til å ivareta dette ansvaret.