Stiftelsen Dams Helse-tildeling for Våren 2021 

Da har resultatene fra siste søknadsrunde blitt offentliggjort! Norges Døveforbund har fått bevilget midler for to nye og ambisøse helseprosjekter for en samlet verdi på kr 2.415.000 fra Stiftelsen Dam.  

Gratulerer så mye til prosjektlederne for å ha fått det til, og vi gleder oss til å samarbeide med dere om disse viktige prosjektene i tiden fremover! 

Neste søknadsfrist er allerede 15. august (intern søknadsfrist). For å søke, ta kontakt med Arash Bagharzadeh via arash@doveforbundet.no.

Disse prosjektene har fått støtte: 

Audisme – synliggjøring og eksponering 

Prosjektleder Joseph J. Murray i samarbeid med filmprodusent Supervisuell AS 

2-årig prosjekt på kr 1.325.000  

Lage oppysningsfilm/dokumentarisk film på ca. 30 minutter om audisme på norsk tegnspråk med stor grad av frivillig bidrag. Resultater fra forskning om audisme formidles i populærvitenskapelig form, eksempler og erfaringer med audisme vises. Filmen skal være fritt tilgjengelig for alle. Bevissthet om audisme er forebyggende i et helseperspektiv. Det fins ingen film på norsk tegnspråk/med norsk tale/undertekst som synliggjør og eksponerer audisme som fenomen. Audisme har alltid forekommet, men begrepet er relativt nytt og lite forstått, noe som gjør det utfordrende å håndtere audisme. 

Fra publikummet til scenen: Tegnspråkteater for og av døve/hørselshemmede barn 

Prosjektleder Megan Matovich-Noddeland 

2-årig prosjekt på kr 1.090.000 

De etablerte barneteatrene er tilpasset til hørende barn som ikke bruker tegnspråk. Døve/hørselshemmede barn får færre teatermuligheter ved at de ikke kan operere fritt på scenen med talespråk som er scenespråket. Dette prosjektet vil jobbe mot: 1) Øke teaterbudsjettet for å gi et fast årlig teatertilbud til døve/hørselshemmede barn rundt Norge, og 2) Utarbeide flere helgeseminarer for å lære og utvikle døve/hørselshemmede ungdommer og voksne på hvordan man kan tilby kvalitetssikrede barneteater workshoper og forestillinger. 

 

Gratulerer!