Informasjon om åpningstider hos NAVs bildetolktjeneste

Åpningstiden til bildetolk var før pandemien kl. 08.00 – 20:00. I forbindelse med pandemien ble denne utvidet som et korona-tiltak, først til kl. 24:00 fram til juni 2020, og deretter justert til kl. 22:00 med varighet fram til 31.august 2021. I sommerferieavviklingen i juli, samt jule- og påskedagene, har åpningstiden vært 08.00-20.00.

Statistikken for januar til mai 2021 viser at det kun er 1-2 samtaler i tidsrommet mellom kl. 20-22. Flere dager er det ingen som benytter tjenesten.

NAVs bildetolktjenesten velger derfor å gå tilbake til åpningstid til kl. 20 fra 1. september 2021.

Akuttvakttjenesten kan benyttes til tolkeoppdrag relatert til korona. Akuttvakttjenesten vil prioritere henvendelser om vaksinering på kort varsel på lik linje med andre henvendelser innen lege/helse som ikke kan vente til neste virkedag. Det vil legges ut informasjon i ulike kanaler om tilbudet om dette. Akuttvakten er åpen når din lokale tolkeformidling er stengt, og nås på nummer 99 48 18 10.

Ved tildeling av flere ansatteressurser vil tolketjenestene ha større mulighet til å planlegge tolking på kveld og helg med egne ansatte.

Skulle smittesituasjonen endre seg i august, kan bildetolktjenesten raskt tilpasse seg.