Språkrådet sitt tegnspråklige kartleggingsseminar


Jeg har nettopp deltatt på webinar som Språkrådet arrangerte. Det heter tegnspråklig kartleggingsseminar- opplæringssektoren. Folk som jobber med tegnspråk i opplæringssektoren, NDF og et par privatpersoner deltok. Vi drøftet tegnspråk i opplæringssektoren og det skal skrives en referat fra idag som skal legges fram. Vi har gitt flere innspill, men mottok også flere innspill til vår handlingsplan for 2022–2025 som vi jobber med nå.