Vetlandskole som universitetsskole 2021–2024 i samarbeid med lærerutdanning med fordypning i tegnspråk og tegnspråkdidaktikk på OsloMet

 

Som følge av Tegnspråkløftet, OsloMet sin satsning, har Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i det inneværende skoleåret hatt et tett samarbeid med OsloMet. Strategimidler er blitt brukt til å frikjøpe ass. Rektor, Siv Fosshaug, i 50 % stilling for å kunne etablere et godt og varig samarbeid med OsloMet om lærerutdanning innen tegnspråk og tegnspråkdidaktikk. 
Les mer om prosjektet her.


Tekst til video:

Linda K. Hansen: Hei, Norges Døveforbund har tatt turen til Vetland skole. Vi skal intervjue Siv Fosshaug. Hun er assisterende rektor på Vetland skole. Først vil jeg starte med å si – Gratulerer! Vetland er nå universitetsskole. Hva innebærer det og hvordan har prosessen gått? Fortell litt om det?

Siv L. Fosshaug: Det er veldig hyggelig at vi skal bli universitetsskole. Vi gleder oss til denne treårs perioden. Litt om prosessen. Vi har intensjonsavtale med OsloMet. Dette takket være Tegnspråkløftet. Strategimidler er blitt brukt til å frigjøre min stilling 50% dette skoleåret.

Hensikten med dette var å etablere et varig samarbeid mellom OsloMet og Vetland for å kunne øke kvaliteten i lærerutdanning. Vi trenger kvalifiserte lærere på Vetland med tegnspråkundervisningskompetanse. Dette vil være en fordel til elevenes beste.

Linda: Dette er første gang?

Siv: Ja, det er det. Det er noe Kunnskapsdepartementet bestemte for å begynne med for noen års siden. Det ble etablert samarbeid med noen skoler rundt i Oslo. De hadde god erfaring med dette samarbeidet i 2-3 år. De ønsket å utvide tilbudet. Vi søkte om å bli universitetsskole i våren. Nylig fikk vi innvilget søknaden og det blir satt i gang et treårig tettere samarbeid med OsloMet. Det blir en form for mer forpliktet samarbeid med Oslo. Vi skal begge partner er likeverdig og skal bidra til å øke kvalitet i utdanningen. Begge har likeverdig ansvar for å løfte kvaliteten i lærerutdanningen. OsloMet bidrar fra teori – og forskningsfeltet og Vetland fra praksisfeltet. Vetland har vi flere pedagoger med mange års erfaring og de underviser alene i klasserommene. Dette samarbeidet vil gi oss tid og rom til å kunne sette oss ned sammen for å diskutere all den erfaringen de innehar om hva en god kvalitet i undervisning i og på tegnspråk betyr.

Linda: Det blir veldig bra.

Siv: Ja, det vil bli kompetanseheving for Vetland, også for OsloMet. Hensikten er at lærerstudentene vil tjene på dette samarbeidet. Aller viktigste er at elevene i klasserommet skal få god og høy kvalitet i undervisningen i og på tegnspråk.

Linda: Veldig spennende. Dere kan lese mer i Døves tidsskrift i september. Da blir det et lengre intervju med Johan Hjulstad også. Spennende.

Siv: Veldig gledelig. God sommer

Linda: God sommer.