Kunnskap – vårt felles ansvar: Tegnspråk for alle døve elever

I døves uke er dagens tema tegnspråk for alle døve elever. Vi kan derfor med glede presentere en ny film fra Megan Matovich-Noddeland og Supervisuell som setter søkelys på kunnskap om tegnspråk og døve. Dagens film har tittelen Fra språk og kultur til handikap.

Videoen er finansiert med støtte fra Stiftelsen Dam.

Hele serien blir publisert på https://tegn.tv/felleskunnskap.