Dawn Jani Birley forklarer begrepet, interseksjonalitet og hvorfor dette er viktig

Den internasjonale døves uke fortsetter og har satt et viktig tema i søkelyset: interseksjonalitet! Dawn Jani Birley forklarer begrepet og hvorfor dette er viktig. Tekst til videoen følger her:

Interseksjonalitet er et stort ord som diskuteres overalt. Hva betyr det ordet? Det er viktig å vite betydningen av ordet, for det er som et forstørrelsesglass som hjelper oss med å se hvor problemene egentlig ligger. Vi er alle individer med ulike identiteter som overlapper hverandre: kjønn, rase, seksuell legning, klasse, religion, funksjonshemming og fysisk utseende og mange flere andre identiteter.

På 1950-tallet, da de hvite kvinnene marsjerte for feminisme, gjorde de svarte kvinnene det samme. De hvite kvinnene forsøkte å avvise bevegelsen til de svarte, men de svarte kvinnene fortsatte for de kjempet for kvinnes rettigheter generelt, og at de alle var like.

Spol frem i tid, til 1990-tallet, Kimberlé Crenshaw oppfant begrepet «interseksjonalitet» for å forklare undertrykkelsen av svarte kvinner. I dag sier Crenshaws teori at interseksjonelle identiteter i samfunnet skaper variasjoner i folks posisjoner med tanke på sosiale lag og oppfatninger. Vi vokser opp på en nyansert og kontekstspesifikk måte, undertrykkelse skjer overalt hver dag. Ta for eksempel vårt inkluderingssystem. Fungerer det? Mange vil si nei.

Det er derfor interseksjonalitet er veldig viktig, fordi vi SAMMEN undersøker de prosesser, praksiser, retningslinjer og strukturer som øker risikoen for diskriminering og forskjellsbehandling på grunn av kryssende identiteter.

Beslutningsprosesser innenfor inkluderingssystemet har undertrykt/diskriminert mennesker. Ofte har de menneskene ingen makt eller noen ting å si. Men dersom alle vi tar en interseksjonell tilnærming vil det skape allianser og dermed presse frem de strukturelle endringer der de vellykkede gruppene kan dra opp andre grupper.

Konkurransementaliteten, der ideen om at fremskritt for en minoritet vil skade en annen minoritet, vil bli eliminert når interseksjonalitet brukes. For eksempel vil en ikke-interseksjonell tilnærming behandle alle kvinner som en homogen gruppe og fremme likestilling ved å bare ta hensyn til kjønn i bemanningen. Interseksjonell tilnærming vil fremheve ikke bare kjønn, men også alder, etnisitet, livssyn og andre ulikheter og forskjeller. Jeg tror at interseksjonalitet er nøkkelen til å løse de fleste av problemene våre.