Kunnskap – vårt felles ansvar: En kunnskapsbasert framtid?


Ofte er svaret på utfordringer i samfunnet vårt "mer kunnskap" og "mer forskning". I denne videoen presenteres oppdatert forskning på tegnspråk og det å være døv. Dette er siste film i en serie på tre som er presentert her i forbindelse med Døves uke, 

Denne og de tidligere filmene er lavet av av Megan Matovich-Noddeland i samarbeid med Supervisuell og med støtte fra Stiftelsen Dam. De kan sees på https://tegn.tv/video/felleskunnskap/