Tegnspråkbarnas utvalg arrangerer "klagekurs" – 28. oktober

Meld deg på Tegnspråkbarns utvalg sitt klagekurs den 28. oktober. 

Tegnspråkbarnas utvalg hadde "Klagekurs for foreldre" som var en suksess i vår. Nå starter de en ny runde! På kurset kan du treffe andre foreldre som har erfaring med å klage på vedtak, sakkyndige vurderinger og andre saker knyttet til barns rett til tegnspråklige arenaer og tegnspråkopplæring i skole og barnehage.

Kurset starter med en kveld rettet mot barnehagebarn – om tegnspråkrettighetene i barnehageloven og hvordan man kan benytte dem. Spesifikt knyttet til paragraf 38. Samlingen varer i én time, fra 19:30–20:30. Rommet åpner for pålogging etter 19:00.

Klikk her for å melde deg på kurset.