Mangel på mangfold


På onsdag ble Norges Døveforbund og Supervisuell oppmerksom på video fra @dovrasisme på Instagram der de delte sine tanker rundt prosjektet, Tegnspråkfolk. Det var mangel på mangfold i prosjektet, og vi beklager dette. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene, og skal jobbe hardere fremover i tett med de som har blitt berørt for å styrke mangfoldet i døvemiljøet.

Videoen er tekstet.