Podkast med Elisabeth og Niels


Tekst til video:

Elisabeth og Niels: Hei, hei!

Niels: Velkommen til podkast med Norges Døveforbund! Her ser dere noe nytt, en dame som står her i stedet. Tidligere pleier jeg og Petter Noddeland å ha podkast sammen. Nå er han i pappaperm, fram til midten av januar. Veldig hyggelig å ha deg her.

Elisabeth: Takk, takk!

Niels: I det siste tiden har du vært veldig opptatt med statsbudsjettet. Hva er dine tanker om statsbudsjettet? Fornøyd?

Elisabeth: Ja, vi er i hvert fall fornøyde med innsatsen vår. Vi har sendt inn vårt høringssvar og møtt opp fysisk til en komité, Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Der tok vi opp blant annet at Arbeids- og sosialdepartementet får ekstra penger for å styrke tolketjenesten, og øke fast ansatte tegnspråktolker med inntil 25 årsverk ekstra i 2022.

Niels: Så bra.

Elisabeth: Men vi ser at det går dessverre på bekostning av frilansere, de kan risikere at mange årsverk blir minimert. Og det andre er at turnusordningen til tolkene fikk ingen økning i statsbudsjettet. Det har vi tatt opp i komiteen. Og det tredje, vi så at bildetolktjenesten får ingen økning i antall linjer (med det mener vi lengre åpningstider og mer tilgjengelig i hellige dager).

Niels: Ja, akkurat ...

Elisabeth: Og det andre komiteen vi kom til var Familie og kulturkomiteen. Vi tok opp flere saker, det første var at Norges Døveforbund ønsker å få ny stilling til foreningskonsulent – som er knyttet til våre kultursøknader som vi sender hvert år, som vi sender til Kulturdepartementet. Det andre; en nyopprettet stilling slik at vi kan drive et målrettet informasjonsarbeid mot foreldre av døve barn. Og de siste sakene er at vi ønsker mer midler til Døves Media og styrking av NRK sin tegnspråksatsing. Så, ja vi er fornøyde.

Og hva skjer nå med tolkesituasjonen i Norden, Niels?

Niels: Ja, riktig. For noen uker siden hadde DNR møte med NVC i København, Danmark. (I nordisk presidents hus?) Vi så fort at nordiske land har problemer med samarbeid i bruk av tolk i nordiske land. For eksempel hvis jeg som bor i Norge skal til Danmark i forbindelse med jobb, studie, bryllups- og bursdagsfest eller noe annet, så får vi ikke rett på tolk. Vi mener at vi døve og hørselshemmede skal ha rett til å få tolk uansett. Det kan også skje en ulykke i annet land, og da er kommunikasjonen ofte en ekstra belastning. NVC ser at det er et problem over hele verden. De skal skrive en rapport og sende til Grensehinderrådet. Det vil bli et prosjekt som varer i 2 år, og vi er spente på resultatet. Vi håper at døve og hørselshemmede får mer rettigheter og tilgang til tolk i andre land.

Du, Elisabeth. Jeg har lagt merke til at dere har opprettet en arbeidsgruppe? Kan du fortelle litt mer om det?

Elisabeth: I 2019 vi i forbundsstyret bestemte å legge ned seniorutvalget. Og da opprettet vi arbeidsgruppe med fokus på å forbedre eldreomsorg for døve, og det andre arbeidsgruppe er en turgruppe for 55+. Vi har hatt et møte hvor vi kartlegger hvordan vi skal jobbe politisk. Adriana, vår interessepolitiske rådgiver har ansvaret for å følge opp arbeidsgruppen. Turgruppen har vært på tur i september, og de er svært fornøyde med turen.

Niels: Så fint!

Elisabeth: Kan du fortelle litt om hva som skjer neste år?

Niels: Ja, til helgen skal jeg og Adriana til Stavanger på et DNR-møte, i samarbeid med Stavanger Døvesenter. Vi skal samarbeide med kulturkomiteen fra Stavanger Døvesenter. Vi skal planlegge Døves Nordiske Kulturfestival som vil skje i Stavanger neste år. Festivalen skjer i siste uken i juli, og vi skal også feire Døves Kulturdager på slutten av festivaluken. Vi ønsker å oppfordre døveforeninger til å stille opp med amatørteater under kulturdagene. Det blir spennende å se hvordan programmet blir.

Elisabeth og Niels: Ha det bra!