Forslaget om å styrke Tolketjenesten med inntil 25 årsverk i 2022 er blitt fjernet

Tekst til video:

Norges Døveforbund har sett gjennom det reviderte budsjettforslaget og ser at forslaget om å styrke Tolketjenesten med inntil 25 årsverk i 2022 er blitt fjernet, og at stønaden til frilanstolkene blir som før.

Det første forslaget fra Arbeids- og Sosialkomiteen var å styrke Tolketjenesten med fast ansatte og redusere bruken av frilanstolkene. Forslaget i det reviderte budsjettet er å ikke styrke Tolketjenesten, men beholde dagens bruk av frilanstolker.

Dette er helt motsatt av det Norges Døveforbund tok opp under høringen til Arbeids- og Sosialkomiteen for noen uker siden. Der ba vi om å beholde forslaget om å styrke Tolketjenesten med 25 årsverk og styrke frilanstolkeområdet slik at våre medlemmer vil få tolker når de trenger dem, ikke når det er mulig å få tolk.

Vi opplever derfor at våre tilbakemeldinger ikke er blitt hørt.

Norges Døveforbund vil samarbeide med de andre brukerorganisasjonene, HLF, LSHDB og FNDB, i denne kampen.