NDFs valg 2022, i Landsmøte i Ålesund 10.–12. juni


Tekst til video:

Kjære døveforeninger og medlemmer i Norge og NDFs enheter Døves Media, Teater Manu og Ål folkehøyskole.

Mitt navn er Edvard og er leder i valgkomite for Norges Døveforbund. Vi i valgkomite er på jakt etter kandidater til styret i den nye 3 årsperioden fra juni 2022. I tillegg skal vi også se etter folk som kan sitte i kontrollkomite og valgkomite. Valget vil skje på landsmøte i Ålesund 10.–12. juni 2022.

VI sendte et infobrev til alle døveforeninger og stiftelser for to måneder siden. Der oppfordret vi dere om å komme med forslag på kandidater. I denne forbindelsen ønsker jeg å minne dere på at fristen for å legge inn forslag på kandidater er 1. desember.

Hvem ser vi etter? Jo - personer som har:

 • Ulike kompetanseområder på tvers av generasjoner, dvs. barn og ungdom, skole, arbeidsliv, språk, jus, økonomi, senior, helse og psykisk, innvandrere etc.  
 • Styrke kompetansen både rundt mangfold og rettigheter for tegnspråklige i ulike livsfaser
 • Bosteder fra ulike landsdeler i Norge

Hva mener vi med mangfold? Blant annet:

 • Døve og hørselshemmede
 • Koda
 • Hørende med døve eller hørselshemmede barn/unge
 • Alder
 • Kjønn
 • Kjønnsidentitet
 • Funksjonshemming
 • Etnisk bakgrunn
 • Innvandrerbakgrunn
 • Hudfarge
 • Flerkulturell

Valgkomiteen tenker at frivillighet, ulike kompetansebehov og mangfold er viktig for et velfungerende demokrati og inkludering i arbeidet for Norges Døveforbund og døveforeninger rundt i landet.

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe dere lurer på eller vil diskutere når det gjelder forslag på kandidater enten på e-post adresse, edvard.rundhaug@gmail.com eller videochat etter avtale på SMS til nummeret, 990 27 350.

Husk fristen er 1. desember.