Stem på Dr. Joseph Murray til Frivillighetsprisen


Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

"Dr. Joseph Murray er leder for World Federation of the Deaf. Han jobber for å gjøre nasjonale tegnspråk anerkjent og akseptert overalt, og har lagt ned en internasjonal innsats over 26 år for menneskerettighetene til døve. Da covid-19-pandemien inntraff koordinerte han et internasjonalt nettverk av frivillige eksperter for å lage og spre standarder for tegnspråk-tolking i digitale møter. Standardene er brukt i over 100 land, og Murray har hatt jevnlige videomøter med døve-organisasjoner i WFDs 130 medlemsland gjennom pandemien for å overvåke situasjonen."
Kilde: https://frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen 

Klikk her, og stem på Dr. Joseph Murray.

Stemmegivningen er åpen til og med 28. november, og vinneren blir kåret 5. desember.