Nyttårstale fra forbundsleder Niels Kristensen


Tekst til video:

Kjære alle sammen.

Vi ser på dette året som et godt og lærerikt år. Hva mener jeg med et lærerikt år? Tre ord og begreper har blitt mye brukt gjennom dette året:

  • audisme
  • webinar
  • tolketjeneste.

Det har vært en stor sak hos Teater Manu i februar og mars om audisme. Hendelsen ga oss mer kunnskap om hva som må forbedres i samfunnet. Det ble arrangert to webinarer om audisme. NDF fikk midler fra Stiftelsen Dam til et prosjekt om audisme. Vi ser fram til resultatet av prosjektet, og hva vi kan ta med videre.

Webinar er også et nytt begrep for oss. Døveforeninger fra Stavanger, Bergen og Oslo arrangerte webinarer og hadde totalt 5 ganger i løpet av 2021. Det ble blant annet politisk debattpanel med tegnspråklige. Nå kunne døve fra hele landet følge med, veldig nyttig for oss.

Det siste er tolketjeneste, ikke et nytt ord, men ofte brukt i 2021. NDF mottok mange henvendelser fra medlemmer, og nesten alle er misfornøyde med den nye tolkebestillingsløsningen. Samtidig så vi at stadig flere fikk ikke dekket tegnspråktolk i dagliglivet og arbeids- og studieliv. Vi har kontinuerlig dialog med tolketjenesten, og håper at systemet blir bedre etter hvert.

Flere av våre medlemmer forteller at de har mistet mye som de hadde tilgang til før. Mange opplever at tolketjenesten har blitt verre enn tidligere. Har vi tilgang på universelle utforminger? Nei, dessverre. Eksempelvis opplevde en døv dame Gjerdrum-raset, og hadde ikke tilgang til universelle utforminger. På hotellet har vi ikke tilgang til tegnspråkkanal på TV i hotellrommet. Hvorfor? Det var heller ingen undertekst til sommer-OL, og kjenner at vi er bekymret for vinter OL. Noe må endres.

Tegnspråk i Språkloven betyr veldig mye for oss. Mange vil huske datoen, 25. mars og 8. april. Det er fortsatt ikke bestemt hvilke av de to datoene som blir vår merkedag. Det blir bestemt under Landsmøtet 2022.

I år gjennomførte vi digitalt Døves Kulturdager den 10. April, og fysisk Døves Kulturdager i Drammen, fra 24.–26. september med godt besøk. Jeg var også med, og kunne kjenne at mange var helt utsultet på sosialt samvær. Flott å se! Neste Døves Kulturdager skjer i Stavanger, fra 29.–31. juli 2022.

En av våre medlemmer heter Joe Murray fra Ål. Han var iblant de seks nominerte hos Frivillighetsprisen. Jeg ble invitert til Oslo Rådhuset 5. desember. En flott kveld. Joe har jobbet frivillig for WFD (World Federation of Deaf) i mange år, og har vært president i 2 og halvt år. Joe vant ikke prisen, men de 6 nominerte er plukket ut av 600 frivillige – så bra jobba, Joe!

Vi ser fram til et nytt år med ny energi, og ikke minst NDFs Landsmøte, Døves Nordiske Kulturfestival og Døves Kulturdager.

Jeg vil takke ansatte hos NDF for deres gode jobb gjennom året. Vil også takke til alle foreninger for fint samarbeid selv om det ble lite fysiske samlinger. Stor takk til Tegnspråkbarns utvalg for deres gode bidrag. Også er vi glade for at seniorer fra Turgruppe 55+ fikk gjennomført fjellturen. Flott innsats!

På vegne av Norges Døveforbund ønsker vi alle et riktig godt nytt år!

Vi står sammen!