"Døve kvinners erfaringer med kommunikasjon i barselomsorgen"

 

Marita Løkken er PhD-stipendiat ved OsloMet, og jobber med et prosjekt, «Døve kvinners erfaringer med kommunikasjon i barselomsorgen». Er du nysgjerrig, eller interessert i å vite mer, kan du ta kontakt med henne på e-post, maritalo@oslomet.no eller SMS/Facetime på 977 29 111.

Tekst til video:

Hei!

Mitt navn er Marita Løkken. Jeg er nå stipendiat ved OsloMet, og starter nå en forskningsstudie som utgjør mitt phD-prosjekt. Temaet er «Døve kvinners erfaringer med kommunikasjon i barselomsorgen».

Vi ønsker å få vite mer om hvordan døve kommuniserer med helsesykepleier, lege eller jordmor på helsestasjonen både med og uten tolk, og dokumentere døves kommunikasjonsstrategier.

Hva innebærer det å delta?

Jeg blir med én gang på kontroll på helsestasjonen. Denne kontrollen blir gjennomført med videopptak. Da får jeg se hvordan dere sitter/står i rommet og hvordan dere kommuniserer med hverandre. Kontrollen gjennomfører dere som normalt, og jeg er til stede i rommet.

Etter kontrollen vil jeg snakke med deg om kommunikasjonen mellom deg og helsepersonell fra kontroll på helsestasjonen. Denne samtalen blir også tatt opp med videokamera. Bare jeg som gjennomfører observasjon, videoopptak og samtale, og bare jeg som vet hvem du er, helsepersonell, helsestasjon og tolk.

Denne dokumentasjonen blir anonymisert, ingen skal kunne gjenkjenne deg eller andre fra min dokumentasjon. Dokumentasjonen blir brukt i videre arbeid slik at profesjonelle tjenesteutøvere får mer kunnskap om døve og hvordan døve kommuniserer med helsetjenestene.

Hvis du er interessert, nysgjerrig, vil vite mer, ta kontakt med meg på epost maritalo@oslomet.no eller sms/facetime til meg på 977 29 111.

Hvis du vil delta sender jeg deg et informasjonsskriv på norsk og norsk tegnspråk. I dette informasjonsskrivet er det også samtykkeærklæring, at du vil delta i studien. Jeg må også ta kontakt med helsestasjon og eventuell tolk for å hente inn samtykke fra dem.