«Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert»

Tekst til video:

Blindeforbundet, Hørselshemmedes Landsforbund og Stopp Diskrimineringen har sammen startet et prosjekt som heter «Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert».

Dette prosjektet er for alle syns- og hørselshemmede og vi i Norges Døveforbund oppfordrer deg som har opplevd å bli diskriminert på grunn av ditt hørselstap eller språk.

  • Har du opplevd at arbeidsgiver eller skoler ikke vil bruke tolk under møter eller forelesninger?
  • Har du opplevd at legen fokuserer på hørselstapet ditt under legetimen? Selv om timen er egentlig for noe annet enn hørselstap?
  • Har du opplevd å bli nektet noe på grunn av hørselstap eller mangelen på tegnspråk tilgjengelig?

Send en e-post med dine opplevelser til prosjektansvarlig Miranda Moen. Du kan følge Blindeforbundet på Facebook, se e-postadresse eller lenke inne i Blindeforbundets sine sider.

Det er positivt at mange sender inn sine historier og saker. Konkrete tall fremfor mørketall er viktig for arbeidet som gjøres av organisasjonene for funksjonshemmedes rettigheter og levevilkår, blant annet inkorporering av FN-konvensjonen om funksjonshemmede sine rettigheter (CRPD). Virksomheter som blir dømt for manglende universell utforming pålegges å gjøre endringer av sin diskriminerende praksis. Og en klager kan få oppreisning og erstatning.

Prosjektet tilbyr blant annet webinarer om temaet, samt workshops/studiegrupper, hvor man kan gå mer i dybden på erfaringer, og få bistand med klagesaker. Prosjektet skal også utforme nettbasert og tilgjengelig universell utformet veiledning om diskriminering og klager. Norges Døveforbund er ikke med i dette prosjektet, men vi oppfordrer likevel alle våre medlemmer til å sende inn sine saker til prosjektansvarlig Miranda Moen hos Blindeforbundet.