Kulturtanken deler ut 12,6 millioner kroner til tiltak som kan styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter

Kulturtanken har fått i oppdrag å dele ut 12,6 millioner kroner til tiltak som kan styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Søknadsfristen er 1. mars. 

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter. I fjor fikk 31 prosjekter til sammen fem millioner kroner i støtte.

I år er tilskuddsordningen økt med hele 7,6 millioner, til totalt 12,6 millioner kroner.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

Årets midler på 12,6 millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.
  • I 2021 kom det inn 56 søknader, totalt 31 prosjekter fikk støtte til en samlet sum av fem millioner kroner.
  • Har en ramme på 12,6 millioner kroner i 2022.
  • Søknadsfristen er 1. mars 2022.
Ønsker du å få hjelp, råd eller tips til søknadsskriving?

Ta kontakt med vår prosjektkoordinator, Arash Bagharzadeh på e-post eller SMS. 
E-post: arash@doveforbundet.no
Mobil: +47 402 31 727

Lurer du på hva du kan søke om?

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent og medlemsansvarlig, Bibbi Hagerupsen på e-post eller SMS. 
E-post: bibbi@doveforbundet.no
Mobil: +47 960 46 065