Valgkomiteen har nå kommet med en innstilling til Landsmøtet 2022

Landsmøtet skjer i Ålesund 10.–12.juni 2022. Gjester, lokalforeninger og andre som skal få innkalling/invitasjon har fått det i dag.

Forbundsstyret:

Leder:
Niels Kristensen (Oslo)

Styremedlemmer:

  • Per Gunnar Johnsen (Troms)
  • Camilla Høiberg (Oslo)
  • Tove Glomset (Møre og Romsdal)
  • Ivar Larsen (Nordland)
  • Martin Berhovde (Bergen)
  • Lubna Mehdi (Oslo)

Varamedlemmer:

  • Kjetil S. Skarpeid (Trondheim)
  • Brita F. Nielsen (Trondheim)
  • Terje Røsbak (Innlandet)

Valgkomiteen har lagt vekt på at kandidater har ulike bakgrunn, kompetanse innen styrets arbeid, skole, inkludering, politikk, administrasjon og reglement. Komiteen har prøvd å finne kandidater som kan styrke områder som tegnspråkarena, tolketjeneste, økonomi, likestilling og rettferdighet, minoritets- og innvandrergrupper, mangfold og nettverk blant lokallag i hele landet.

I heftet nedenfor finner du begrunnelse for valgkomiteens innstilling, og beskrivelse av kandidater til forbundsstyret, kontroll- og valgkomiteen.