Norges Døveforbund er skuffet over UD


Tekst til video:

Norges Døveforbund er skuffet over Utenriksdepartementets beslutning om å ikke ha med norske tegnspråktolker til et internasjonalt arrangement som skal holdes i disse dager.

Dette arrangementet heter Global Disability Summit, GDS. Det skjer i dag, i morgen og på torsdag, 15., 16., og 17. februar. Dette er et toppmøte for verdens land og organisasjoner som jobber med og for funksjonshemmedes rettigheter. Det har vært en lang prosess med planlegging og diskusjoner og Norges Døveforbund har kjempet for at arrangementet også blir tolket til norsk tegnspråk.

Utenriksdepartementet har ønsket å ha kun tolking til American Sign Languag (ASL) eller internasjonalt tegn. NDF jobbet lenge for å få til NTS tolking også, men uten resultat. Vi er lei oss og skuffet over resultatet.

Men du kan fremdeles se på konferansene, enten på ASL eller internasjonalt tegn. For å se GDS, er det bare å trykke på lenken nedenfor. Du må registrere deg først og så deretter kan du se på konferansene.

Lenke til tirsdag 15. februar:
https://registration.tappin.no/register/civilsocietyforum

Lenke til onsdag 16. februar og torsdag 17. februar:
https://registration.tappin.no/register/globaldisabilitysummit