WFDs innsamlingsaksjon til Ukraina


Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet, I det siste har vi fått flere henvendelser angående krigen i Ukraina. Mange som vil bistå med hjelp og lurer på om vi fra NDF bistår med. WFD har startet en innsamlingsaksjon. Vi anbefaler at dere donerer penger via WFDs innsamlingsaksjon.

Vi er nå i dialog med UD og UDI om døve flyktninger når de eventuelt kommer. Vi bygger nå et nettverk med døve i Norge som kan deres tegnspråk og som kan fungere som tegnspråktolk mellom flyktninger og norsk tegnspråktolk. Hvis du kjenner til noen som kan stille opp som tolk, vennligst ta kontakt med Adriana Fjellaker på adriana@doveforbundet.no.

Klikk her for å gi bistand til WFDs innsamlingsaksjon.