Donere penger til flyktninger fra Ukraina

Ønsker du å donere penger til døve flyktninger fra Ukraina?

Du kan overføre penger til kontonummeret, 15067628818 eller vippse til 12921

Se video fra Norges Døveforbund om de 7 døve flyktninger som kommer til Norge i dag.

Og se video fra Oslo Døvekirken om hvordan og hvem du kan kontakte for å levere klær, mat, hygieneprodukter eller leker.