Møte med Utenriksdepartementet i forbindelse med Global Disability Summit-arrangementet

På tirsdag, 8. mars var generalsekretær Petter Noddeland og interessepolitisk rådgiver Adriana Fjellaker i møte med Utenriksdepartementet i forbindelse med Global Disability Summit-arrangementet i februar. Anledningen for møtet var at NDF var skuffet over at det ikke ble tilbudt tegnspråktolking til norsk tegnspråk, og at kvaliteten på ASL og IS-tolkene samt de tekniske løsningene som ble tilbudt tegnspråklige ikke var godt nok.

NDF opplevde møtet som positivt og at UD tok til seg våre tilbakemeldinger. Vi ser frem til en forbedring av tegnspråklige tilbud til våre medlemmer.