Linda Stadshaug forklarer tall og statistikk for tolkeområedet


Tekst til video

Adriana: Hei, Jeg heter Adriana og jobber med tolkeområdet i NDF. Jeg står her med Linda Stadshaug som jobber som koordinator for tolkeområdet hos NAV. Hun og en til, Berit Søgård har ansvar for tolkefeltet i NAV, som tegnspråktolk, skrivetolk og tolkeledsager. Velkommen! Dere har nettopp publisert noen tall som viser dekningstall på tolkeområdet. Kan du fortelle litt om det?

Linda: Hei, først vil jeg si tusen takk. Jeg setter pris på godt samarbeid. Vi har hatt mye kontakt i siste tiden. Det er viktig å ikke bare se på tall og statistikk, men samtidig snakke sammen om tallene. Tolketjenestene lokalt bruker også statistikk når de har samhandling med sine lokale foreninger, eksempel døveforening. Vi har besøkt tolkesentraler, og diskutert tallene sammen og utvekslet erfaringer.

Vi har tall og statistikk for å lære; for eksempel hvilke tolkemetoder må vi øke kompetanse på, hvilke har lav dekningsgrad. Og sammenligne år for år, vise tall for pandemien, sammenlignet med tall før pandemien. Vise variasjoner gjennom ett helt år, det er ofte mer stille om sommeren, og mer travel i høst og vinter.

Adriana: Det er en del frustrasjon blant våre medlemmer på grunn av avslag på tolk. Kan du fortelle litt mer om tallene fra slides side 3, 4, 5, 6 og 7, som viser antall bestilte tolkeoppdrag, antall dekkede oppdrag, antall udekkede oppdrag, og antall avbestilte oppdrag?

Linda: Vi klarer dessverre ikke å dekke alle oppdrag. Vi skulle ønske at vi kunne det, men har rett og slett ikke nok kapasitet og ressurser. I fjor i 2021 hadde vi dekningsgrad på 90 %, det vil si 10 % fikk ikke tolk.

På bilde 3 ser vi at dekningsgraden for 2019 og 2021 er ganske like, og tallet er for hele Norge. I 2019 fikk 89 % av alle bestillinger tolk, og i 2021 fikk 90 % tolk.

På bilde 4 ser vi totalt bestilte oppdrag. I 2019 var det totalt 101 000 bestilte oppdrag, og i 2021 sank tallet ned til 94 000. Det har en naturlig forklaring; nemlig pandemi. Det var mange avlysninger og få fysiske samlinger.

På bilde 5 ser vi statistikk på antall dekkede oppdrag. Antall dekkede oppdrag i 2019 var 74 000, og 64 000 dekkede oppdrag i 2021.

På bilde 6 viser vi hvor mange oppdrag som ikke ble dekket. Antall udekkede oppdrag i 2019 var 9400 og 7400 i 2021.

På bilde 7 ser vi antall avbestilte oppdrag. Det vil si brukere som avbestiller oppdrag, det kan skyldes avlysninger hos arrangører eller sykdom. I 2019, altså et «normalt år» har 16 300 (16 %) av tolkebestillinger blitt avbestilt, og i 2021 økte tallet til 22 400 (24 %). Det skyldes naturlig nok pandemien. Mange ble nødt til å avbestille på grunn av smittesituasjonen.

Det blir konsekvenser for tolkeformidlingen. Når et oppdrag blir avbestilt må formidleren sørge for at alle tolkene får beskjed, og at de kan få nytt oppdrag. Det er tidskrevende og fører til stor arbeidsmengde hos formidleren.

Adriana: Takk, du nevnte at dere hadde 64 000 dekkede oppdrag. Hvor mange i uka tilsvarer det?

Linda: Det tilsvarer 1200 dekkede oppdrag hver uke.. Dessverre 10 % udekkede oppdrag.

Adriana: 1200 dekkede oppdrag per uke er ganske mye! Kan du fortelle hvilke oppdragstyper som blir mest dekket?

Linda: Som jeg nevnte i stad, så skulle vi ideelt sett dekket alle slags oppdrag. Vi må prioritere akutt liv og helse og viktige hendelser i brukers liv. For eksempel begravelse til din mor eller sønn sin konfirmasjon. Arbeid og utdanning er også viktig, samt dagligliv. Vi må bruke skjønn, og det er viktig.

Statistikk for dekkede oppdragstyper viser:

  • Arbeidsliv: 90 %.
  • Utdanning: 91 %.
  • Helse: 95 %
  • Dagligliv: 86 %.

Adriana: På slutten av 2021, i høst og vinter – har tallet for bestilte oppdrag økt eller redusert?

Linda: I fjor høst ble Norge gjenåpnet, og mange ville ut. Samtidig fikk vi mange avbestillinger, på grunn av smitte og sykdom som ofte førte til avlysninger. Samtidig så vi at det var mye sykdom over hele landet. Mye sykefravær, også hos tolkesentraler. Tolkene måtte også i karantene. Og sist høst måtte man bli hjemme om man hadde symptomer eller var forkjølet. Derfor så vi at dekningsgraden sank ned til 85 %, og det er lavere enn normalt.

Adriana: Hva med de tre første vintermånedene i 2022, altså januar, februar og mars? Kan du si noe om det?

Linda: Tolkebestillinger har vært normalt, men med mye avbestillinger. Vi regner med at det skyldes fortsatt sykdom. Men nå er det ikke så strenge karanteneregler, og det er mer åpent. Det betyr at foreldre/foresatte kan fortsatt dra på jobb selv om de har syke barn. Vi regner med at det blir bedre fremover og det blir færre avbestillinger på grunn av de nye reglene.

Adriana: Tusen takk for nyttige informasjon, og tusen takk for at du kom hit på vegne av tolkesentralen og forklarer tall og statistikk. Jeg og Linda kommer til å fortsette samarbeidet, og det blir spennende!

Linda: Takk det samme, og tusen takk for at jeg fikk komme hit. Jeg ser fram til videre samarbeid med dere.