Her er papirene til NDF Landsmøte 2021

Norges Døveforbund har landsmøte hvert tredje år og det er NDFs øverste myndighet. Landsmøte består av representanter fra lokalforeninger, styret, samarbeidspartnere og ordinære medlemmer. På landsmøtet skal vi diskutere forbundets politikk og andre viktige saker for for tre år, fra 2022–2025. Dette året skal vi ha landsmøte 10.–12.juni i Ålesund.

Våre lokalforeninger arrangerer medlemsmøter der styret og medlemmer diskuterer landsmøtesaker. Vi oppforderer dere til å engasjere dere på medlemsmøter. Alle er hjertelige velkommen til landsmøtet. Medlemmer av NDF har tale- og forslagsrett. Det er kun representanter som har stemmerett.

Landsmøtepapirer
Forbundsleder Niels Kristensen
Forbundsleder Niels Kristensen
Kjære landsmøtedeltakere og gjester

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til NDFs 42. ordinære landsmøte i Ålesund. Møre og Romsdal Døveforening er den som er teknisk arrangør for landsmøtet. Forbundsstyret valgte «Veien etter språkloven» som tema for landsmøtet, siden språkloven ble vedtatt på Stortinget i april 2021 og iverksatt 1. januar 2022. Norges Døveforbund bruker språkloven aktivt i deres arbeidsområder og det er derfor naturlig at språkloven også er en del av handlingsplanen for 2022–2025.

Med språkloven får nå tegnspråklige flere rettigheter enn før. Det offentlige har nå et større ansvar for å verne om og fremme tegnspråk i Norge. Selv om loven er på plass, skal vi ikke hvile på våre laurbær. Vi må fortsette jobben med å hevde våre menneskerettigheter. Det er fortsatt mange områder i samfunnet der døve og tegnspråkliges rettigheter ikke blir oppnådd. Det gjelder i alle samfunnslag og fra småbarnsalder til eldre.

Ved landsmøtet er det veldig viktig å få vedtatt handlingsplanen. Det er denne som avgjør hvilken strategi NDF skal jobbe med i de 3 kommende år. I tillegg skal års-meldingen, regnskap, forslag og vedtekter behandles som vedtatt. Det blir også spennende å følge med på hvem det nye styret blir for de 3 neste årene etter valget.

Landsmøtet er Norges Døveforbunds høytidelige møte med gode, spennende, konstruktive og fullverdige diskusjoner mellom døveforeningene, stiftelsene og gjestene i disse 3 dagene. Vi skal også ha en fin helg sammen, med gode erfarings-utvekslinger og en båttur ved fjorden med fantastiske naturopplevelser.

Til slutt vil jeg si takk til alle for den tilliten jeg har fått gjennom disse tre årene som har gått. Under koronapandemien var det en veldig tøff periode, men likevel har det vært lærerikt. På grunn av koronapandemien har det vært mange nye ting å forholde oss til, ting som vi ikke tenkte på før eller var vant til med. Det har alt i alt vært en utrolig lærerik og givende jobb.

Norges Døveforbund sender en stor TAKK til Møre og Romsdal Døveforening for deres fine arrangement til landsmøtet vårt!

Ha et riktig godt landsmøte!

VedleggStørrelse
Last ned Landsmøtepapirene6.71 MB