Norges Døveforbund deltar i Debatten i kveld!

I Norges Døveforbund skal alle være velkommen - uansett bakgrunn, tro og overbevisning. Det er ikke det samme som at alle trenger å være enig med alle. Se styremedlem Ståle Hatlelid delta i debatten i kveld kl. 21.20 og forklare hvorfor vi fortsatt ønsker Märtha Louise som vår høye beskytter.