Helse for alle


Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,  

Denne uken er det den internasjonale tegnspråkuken og det er høy aktivitet i hele verden, også i Norge. WFD har laget et opplegg for hele uken med et nytt tema hver dag. Vi i Norges Døveforbund poster om noen av temaene. I dag er helse et tema og vi ønsker å si noen ord om det.  

Full tilgang til helserelatert informasjon og tjenester er en grunnleggende menneskerettighet. Likevel har døve og hørselshemmede opplevd utfordringer med tilgang til helserelatert informasjon og tjenester. For eksempel er ingen av Helse Norges nettsider på tegnspråk, bortsett fra noe informasjon om covid-19. Det betyr at vi ikke får viktig informasjon på vårt språk. Videre hører vi ofte om døve som møter barrierer, stigmatisering og diskriminering når de møter helsevesenet.  

Vi i NDF har i de siste årene fått inn henvendelser om døve og hørselshemmede som opplever alvorlig helserelatert informasjon går tapt på grunn av kommunikasjonsproblemer. Det er veldig mange som har rapportert inn til oss at de sliter med tolk på sykehus. Trondheim Døveforening har lenge forsøkt å få etablert egen fast tegnspråktolk på St. Olavs hospital for å ha fast tolk ansatt på sykehuset. Etter lang kamp har de tatt en pause i kampen, rett og slett på grunn av mangel på vilje hos sykehusets ledelse.  Det er veldig synd, men fullt forståelig av Trondheim Døveforening. Et system som har fungert ganske bra er Sykehuset i Vestfold. Der har de fast avtale med tegnspråktolk. Det betyr at tolkene kjenner til sykehusbegrep, finner frem på sykehuset og andre viktig ting. Når døve kommer dit, kan de ha fokus på helsetilstanden og ikke på andre ting. En annen ting som vi synes, er bra er enkelte kommuner har ordning med fastlege som bare tar imot døve og hørselshemmede pasienter. Det betyr at døve slipper å bestille egen tolk. Tolken er allerede på plass, eller legen kan litt tegnspråk. Da kan de ha fokus på helserelatert spørsmål.  

NDF ønsker å løfte fram det som fungerer bra og håper at systemene som fungerer kan gjelde alle kommuner. Da får døve og hørselshemmede full tilgang til helserelatert informasjon og tjenester som er en grunnleggende menneskerettighet.