FNs internasjonale tegnspråkdag!


Gratulerer med tegnspråkdagen! 23. september er FNs internasjonaletegnspråkdag. En viktig markering for døve og tegnspråkbrukere som opplever at tegnspråk gir muligheter til inkludering, utdanning og deltagelse i samfunnet. Tegnspråk forener oss!

Vi er stolte og glade for at statsministeren har tatt utfordringen fra den internasjonale organisasjonen for døve (WFD) og deler vårt budskap: Tegnspråk forener oss