Rune Anda presenterer NDF boka (100 års jubileumsbok)

Rune Anda, tidligere daglig leder hos Bergen Døvesenter har laget en presentasjon av NDFs 100 års jubileumsbok. Hele døvehistorien i én bok på 560 sider. En stor bok med mange bilder. I boka finner du blant annet historier om stiftelser til Norges Døveforbund, døveskoler, døveforeninger, døveprest, om Norges Døveforbund, kampen for språket, Døves Kulturdager, Døves Trykkeri AS og mye mer. 

Du kan kjøpe boka for bare 100 kroner i butikken vår. Se filmen og få en smakebit av hva boka handler om.