Kampen om Funkis-konvensjonen

Arendalsuka er en viktig møteplass for politikere, interesseorganisasjoner og folk flest. I løpet av uken er det utallige arrangementer som blant annet omhandler demokrati, inkludering, idrett, kultur, menneskerettigheter osv. Norges Døveforbund deltok på et arrangement om menneskerettigheter som FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) hadde ansvar for. Temaet var CRPD; FN konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Også kalt Funkis-konvensjonen.

Målet var å løfte debatten om hva som egentlig skjer med de fagre valgløftene som ble gjort av den nye Regjeringen, og særlig når det også er skrevet om i Hurdalsplattformen s. 69. Hurdalsplattformen er mange lovnader fra Arbeider – og Senterpartiet som skal skje i perioden 2021–2025.

Alle organisasjoner som har jobbet med FN konvensjonen, som NDF, har et krav om å få den inkorporert i Menneskerettighetsloven. Hvorfor det lurer du kanskje på? Jo, grunnen er at vi ønsker å få den på lik linje som FNs Barnekonvensjon og Kvinnediskrimineringskonvensjonen. Det betyr at ved en rettslig avgjørelse så har CRPD forrang, av norsk lov.

Under debatten var Fremskrittspartiets Ungdom tydelig på at når Norge allerede har ratifisert CRPD, så holder det å ha den inni norsk lovgivning. Norge er jo fullt ut bundet av å følge konvensjonen. Ikke minst så er det også skrevet ned i Hurdalsplattformen.

Men dette gir ikke det riktige bilde på hva som skjer i vårt storsamfunn. Hvorfor opplever folk til stadighet å ikke få oppfylt sine rettigheter og i rettssaker?

Dette må politikerne ta til seg, og lytte til hva det sivile samfunnet krever. Likestillings- og diskrimineringsombudet Bjørn Erik Thon fortalte at han aldri har møtt et så unisont krav fra det sivile samfunnet om at CRPD må bli inkorporert i Menneskerettighetsloven, som ved denne FN konvensjonen.

Det er faktisk 20 % funksjonshemmede i Norge, og her er det altfor mange uutnyttede ressurser som enten ikke er i jobb, eller blir uføre.

Unge Høyre har også dessverre den samme meningen. De kom med at Norge har laget handlingsplaner som skal bygge oppunder den norske lov. Samtidig betrygget de oss med at Unge Høyre er litt mer på glid, enn hva det sentrale Høyre er. Høyre har også blitt oppmerksom på at det er altfor mange funksjonshemmede som ikke er representert i politikken.

Senterpartiet fortalte at de ikke har vedtatt å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven. Men stortingsrepresentanten Anja Abusland som var til stede på debatten, ønsker å ha den i Menneskerettighetsloven.

Thorbjørn Hareide fortalte at arbeiderpartiet har vært veldig trege med å mene noe i dette temaet. Men en veldig gledelig nyhet er at de fikk gjennomslag på landsmøtet i år. Det var et helhjertet ja til å ha CRPD i Menneskerettighetsloven.

Videre ble det informert fra Justis- og beredskapsdepartementet om at Regjeringen jobber med å se på hvordan få den inn i norsk lov. Dette må vedtas av Stortinget og selvfølgelig få et flertall. Arbeiderpartiet jobber visstnok for fullt på å få dette til.

Når; ja jeg skriver når, CRPD er inkorporert i Menneskerettighetsloven. Så forventer vi oss samme unnskyldning fra Arbeiderpartiet/Regjeringen som ble gjort før i år for homofile. Vi forventer oss samme prosedyre fra Arbeiderpartiet/Regjeringen, og si en helhjertet unnskyldning til alle døve/ hørselshemmede og funksjonshemmede med tanke på hvordan man har blitt behandlet opp gjennom mange år!

 

Med vennlig hilsen
interessepolitisk rådgiver Elisabeth F. Holte