NDFs kommentar til statsbudsjettet 2023


Tekst til video:

Norges Døveforbund er ikke fornøyde med statsbudsjettet til tross for satsing på tolkeområdet. Den største nyheten i statsbudsjettet er en økning på 32 millioner kroner til tolkeområdet.

Vi er skuffet over at det er ikke noe øking til NDF, Døves Media, Teater Manu eller noen andre som jobber med tegnspråk. Det er ironisk at i 2022 er det første året som tegnspråk er med i språkloven, men så går det ingen midler til stiftelsene/organisasjonene som jobber med tegnspråk. Vi er skuffet over at midler ikke går til språkbrukerne selv, men kun til tolking. Vi savner satsing på tegnspråklige barn og unge, nyheter på tegnspråk og andre viktig satsinger på tegnspråkområdet.

Her er punkter fra statsbudsjettet:

 • NDF får tilskudd på kr 2.785.000, med en vanlig prisvekstjustering fra i fjor på kr 80.000. NDF har søkt om øking på 1 million som skal gå til en stilling som foreningskonsulent som jobber for å løfte fram lokalforeningene. Dette har vi ikke fått bevilgning til, og vi er skuffet over at regjeringen ikke satser mer på tegnspråkarenaer hos lokalforeningene.
   
 • Vi er fornøyde med øking til tolkeområdet med 32.000.000 kroner. Det skal gå til faste ansettelser i tolketjenesten og det er forventet at det gir en økning på 35 nye ansettelser. Det er vi veldig glade for. Vi leser at formålet med bevilgningen er blant annet kvalitativt bedre tolketjenester og økt forutsigbarhet for brukerne. Dette skal NDF følge nøye med på.
   
 • Teater Manu får tilskudd på kr 18.920.000, en prisvekstjustering med øking på kr 545.000 fra i fjor. Det er skuffende når man leser at andre teatre får øking, men Teater Manu får ikke. Det er det eneste tegnspråklige teatret i Norge og som har tegnspråk som sitt scenespråk.
   
 • Døves Media får tilskudd på kr 7.605.000, en prisvekstjustering med øking på kr 220.000 fra ifjor.
   
 • Ål folkehøyskole ligger under budsjettet til folkehøyskoler hos kunnskapsdepartementet så vi vet ikke enda hvor mye Ål folkehøyskole kommer til å få.
   
 • Døves Tidsskrift får kun en liten prisvekstjustering på 15 000 kr. Totalt får vi kr. 495 000 under posten Nasjonalbiblioteket.
   
 • Etter Stortingsmelding 6 så får Statped kuttet med støtte med cirka 30 millioner per år. Vi leser at det går utover overføring av tjenestene fra Statped til kommunene. Det er en øking på cirka 40 millioner til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Foreløpig kan vi ikke se hvordan tegnspråk blir berørt, men NDF er på vakt. Tegnspråktjenestene må være statlig.
   
 • Vi leser i statsbudsjettet at NRK skal satse mer på tegnspråk, men vi ser ikke noen pengemidler som følger med.
   

Nå framover skal vi jobbe med å gi innspill til ulike budsjettpostene. Vi skal oppdatere dere her på siden på hva vi gjør med statsbudsjettet. Følg med.