Statsbudsjett: Eldre døve og hørselshemmede

 

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet, Nå er vi i en travel periode! Et forslag til statsbudsjettet har blitt lagt fram for et par uker siden og nå er det til behandling på Stortinget. De skal vedta statsbudsjettet som vi følger neste år. Akkurat nå jobber vi ulike organisasjoner med å gi innspill til budsjettet.

Vi i NDF jobber med å gi innspill til seks komiteer på Stortinget innenfor ulike temaer. I går var vi med på høring til den første komiteen, nemlig Helse og Omsorgskomiteen. Da snakket vi om eldre døve og hørselshemmede. Et eksempel på en sak er hvis en kommune har tegnspråklig sykehjem, så betyr det ikke at eldre døve fra nærliggende kommuner får plass. Vi ønsker at de får plass.

Regjeringen foreslår å fjerne Eldrerådet og flytte ansvaret til kommunene. Vi frykter det går utover eldre døve og hørselshemmede da vi trenger sentralisering av kompetanse om eldre døve og hørselshemmedes behov. Vi ber derfor om at tjenestene beholdes og de utvider sitt mandat.