Budsjetthøring hos Transportkomiteen – om universell utforming


Tekst til video:

Hei, hei. Jeg heter Elisabeth. Som Petter, generalsekretær forklarte i forrige uke – det er høy aktivitet blant oss som jobber interessepolitisk. Vi er på mange høringer. Sist torsdag var vi på budsjetthøring hos Transportkomiteen, der tok vi opp temaet universell utforming. Dette er et viktig og langsiktig arbeid som påvirker hverdagen til alle døve og hørselshemmede i Norge.