Høring hos Arbeids- og velferdskomiteen


Tekst til video:

Hei.

Torsdag 20. oktober var jeg på høring hos Arbeids- og velferdskomiteen vedr. budsjettet for 2023. Jeg takket for økningen på 32 millioner til Tolketjenesten slik at det kunne utvikles 35 nye stillinger. Jeg ba også komiteen om å se på arbeids- og lønnsvilkårene til frilanstolkene, for vi vet at det er flere og flere frilansere som bytter jobb eller ikke tar oppdrag lenger.

Til sist ba jeg også komiteen om å øremerke midler til arbeidstiltak rettet mot døve og hørselshemmede. Døve og hørselshemmede er blant de som opplever vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Dette ønsker vi å endre på.