NDF har deltatt i 6 høringer på Stortinget

 

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Som dere vet, har vi jobbet mye med høringene på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Vi har vært med på seks høringer. En av dem var i familie og kulturkomiteen og der snakket vi om å få midler til å ansette en foreningskonsulent her i NDF. En foreningskonsulent skal besøke og løfte fram døveforeningene i hele landet. Det er stor variasjon hos døveforeningene i hele landet. Argumentet vi brukte var at det er stor fare for tegnspråkarenaene ute i distriktene. Tidligere hadde vi døveskoler som tok seg mye av ansvaret som tegnspråkarena ute i distriktene og etter hvert tok Statped over ansvaret. Nå er døveskolene borte og Statped har redusert sine tilbud. Om de blir borte blir det eneste som er igjen døveforeningene. Det er stort ansvar og da er det fint med en person her på kontorets som kun har fokus på døveforeningene. Etter møtet med Stortinget føler vi at de har mottatt våre innspill på en god måte. Revidert statsbudsjett kommer i desember. Det blir spennende å se om vi får støtte eller ikke.