Utvide regelverket hos Arbeids- og Inkluderingsdepartmentet

 

Tekst til video:

Adriana og Petter: Hei!

Petter: Vi har fått henvendelser fra folk. De ønsker oversettelse på tegnspråk fra ulike land til norsk tegnspråk og omvendt. Videre har vi fått henvendelser fra eldre døve, barn og innvandrere at de ønsker en tolk som kan tilpasse seg til dem. Vi har derfor tatt kontakt med Arbeids- og Inkluderingsdepartmentet der vi ba om å se nærmere for å utvide regelverket.

Adriana: Det var flere med på møtet, folk fra Arbeids- og Inkluderingsdepartmentet, Arbeids- og Velferdsdirektoratet, NAV Hjelpemidler og Tilretting. Vi diskuterte hvordan vi løser dette. Målet er at alle får bedre tolketilbud. 

Petter: Det kommer ikke en løsning fort, men vi jobber med å få det til.