Barn og unge får ikke dekket tegnspråktolk til aktiviteter

Barn og unge er frustrerte og Aftenposten Junior har intervjuet barn som ikke får tolk på ettermiddag. Dagsrevyen har fulgt opp saken med en fin reportasje (se fra 00:32:04).

Mange døve og hørselshemmede kjenner seg i barnas opplevelser i forbindelse med tolkemangel. Norges Døveforbund jobber hardt med å øke bevilgingene til NAV Tolketjenesten slik at de kan ansette flere tolker, innføre turnus og slik dekke flere oppdrag på kveld, til fritid og i helger.

Opplever du også å få avslag på dine bestillinger? Meld deg inn i vår Facebook-gruppe "100% dekket" og fortell om dine opplevelser.

 

Lenker:

Dagsrevyen, spol fram til 00:32:04
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202301/NNFA19010423#t=1923s

Facebook-gruppe, 100% dekket
https://www.facebook.com/groups/3208867015991977