Offentlig varslingsprøve – 11. januar kl. 12:00

(Trykk på tekst-ikonet for å vise undertekst)

Tekst til video:

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har sendt melding til Norges Døveforbund om offentlig varslingsprøve.

Onsdag 11. januar klokken 12.00 testes anlegget. Tyfonen uler i serier med tre lange støt, tre ganger med ett minutt pause mellom hver serie. Dette signalet betyr "Viktig melding – søk informasjon". Da skal du få informasjon fra myndighetenes nettsider, sosiale medier, TV og radio. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Sivilforsvaret opplyser at det jobbes med en løsning for mobiltelefon for å sende varsler. Dette skal være i tillegg til tyfonvarslingen. Vi i Norges Døveforbund jobber med å få god varsling til alle. Vi synes det er spesielt viktig nå når mange opplever usikkerhet med krig i Europa. Du kan lese mer om varslingene på sivilforsvaret sin hjemmeside.