Vinterkonferanse for Norges Døveforbund og lokalforeninger

Norges Døveforbund inviterte lokalforeninger til en "Vinterkonferanse" på lørdag 4. februar. En lærerik konferanse med minst 30 deltakere fra lokalforeninger og NDF sentralt. Deltakere utvekslet også erfaringer, og hadde stor utbytte av konferansen.

  • Bibbi Hagerupsen (medlemsansvarlig og organisasjonskonsulent) viste registreringssystemet for likeperson og vårt nye medlemssystem med primær- og sekundermedlem. 
     
  • Vegar Botn (markedsansvarlig) snakket om felles profil og logo for NDF og lokalforeninger, pengeinnsamling og medlemsrekruttering.
     
  • Megan Matovich-Noddeland er prosjektleder for to Stiftelsen Dam-prosjekter, "Helsefremmende Escape Room" og "Barseltreff på tegnspråk". Hun fortalte om prosjektene sine. Målet er at lokalforeningene skal arrangere Escape Room og lavterskel barseltreff på tegnspråk. 
     
  • På slutten av dagen tok Niels Kristensen (forbundsleder) opp et tungt men viktig tema; personangrep og trakassering, og hvordan vi kan skape et trygt rom hos lokalforeninger.