Status – møte med Kunnskapsdepartementet

 

Tekst til video:

Hei.

I forrige uke hadde Norges Døveforbund møte med Kunnskapsdepartementet, sammen med 4 andre organisasjoner.

Tema for møtet handlet om omorganiseringen i Statped på grunn av Stortingsmelding nr. 6 og kompetanseløftet til kommuner. Kommuner må selv innse at de må øke sin kompetanse hvis de får et barn som skal ha rett til tegnspråk. Hvordan skal de løse dette? 

Vi nevnte også hvor mye omorganiseringen har påvirket og ført til konsekvenser for døve, hørselshemmede barn og elever. Vi følger opp saken videre!