Språkdagen – NDF, Teater Manu, Døves Media og Tegn.TV

Vi var fire organisasjoner, Norges Døveforbund, Teater Manu, Døves Media og Tegn.tv som arrangerte et lunsjmøte- seminar som vi kalte «Språkdagen». 

Felles for våre organisasjoner er at vi alle mottar statlig tilskudd som går til kulturtiltak i ulike variasjoner. Intensjonen var å vise hva hver og en organisasjon jobber for, hvilke hindringer vi møter på – særlig når kulturtilskuddet ikke øker sammenlignet med hva andre organisasjoner får. 

De som deltok var representanter fra Kulturdirektoratet, Kulturtanken, Rødt parti, Språkrådet, partiene Venstre og SV. 

I møter med det offentlige, opplever vi i NDF til stadighet at det henvises til den kommende nye NOU (norsk offentlig utredning) på hele tegnspråkfeltet. Utredningen skal lanseres juni. Frem til da så lurer vi på hvordan Språkloven skal fungere i praksis og oppfylle de krav det medfører?

I løpet av Språkdagen ble det også vist tegnspråk- teater og film. OsloMet holdt et flott innlegg. På slutten av Språkdagen fikk vi gode tilbakemeldinger på at dette arrangementet var både nyttig og opplysende.

Elisabeth Frantzen Holte holder et foredrag. I midten står en tegnspråktolk som oversetter fra tale til tegnspråk.
Elisabeth Frantzen Holte, interessepolitisk rådgiver holder et foredrag på vegne av Norges Døveforbund. Damen som står i midten er tegnspråktolk og oversetter fra tale til tegnspråk. Foto: Tomas Kold / Teater Manu

 

Janne Langaas, teatersjef fra Teater Manu holder foredrag. Damen som står ved siden av Janne er tegnspråktolk.
Janne Langaas, teatersjef hos Teater Manu holder også et innlegg på scenen – sammen med en tegnspråktolk. Foto: Elisabeth F. Holte / Norges Døveforbund

 

Janne Langaas, teatersjef fra Teater Manu holder foredrag. Damen som står ved siden av Janne er tegnspråktolk.
Hilde Haualand, professor fra OsloMet avsluttet med innlegg på vegne av OsloMet. Foto: Elisabeth F. Holte / Norges Døveforbund