Døves Tidsskrift – fra 5 til 4 utgaver

Styret i Norges Døveforbund har besluttet at 2023 skal være en prøveperiode hvor vi endrer fra fem til fire utgivelser i året. Det gjør at vi kan produsere redaksjonelt stoff i flere kanaler. Vi er veldig glade i bladet som kommer i posten og vi skal fortsette å lage et blad av høy kvalitet som gleder medlemmene våre. Og samtidig kan vi nå ut til flere gjennom de digitale kanalene våre.

Flere og flere leser nyheter og artikler som blir delt på Facebook, på Tiktok og på nettsidene våre. Vi holder nå på å lage ny nettside. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye nettsiden vår og håper at vi kan bruke mer tid til å produsere enda bedre innhold nå, til glede for gamle og nye medlemmer.  

Fire utgivelser i året gjør det enklere å planlegge de ressursene vi har på en god måte slik at kvaliteten holder seg høy. Fem utgivelser er til tider en utfordring å få til med ferieavvikling for oss, trykkeri og distribusjon. Da bruker vi unødvendig mye tid på administrasjon og logistikk. Vi håper prøveperioden viser at kvaliteten blir enda bedre både i bladet og på nett. Vi gleder oss til det videre arbeidet med godt innhold i 2023.

Du kan forvente å få Døves Tidsskrift på slutten av hvert kvartal; det vil si på slutten av mars, juni, september og desember.

Vil du skrive til Døves Tidsskrift?

Du kan fortsatt sende leserbrev eller artikler til medlemsbladet – du velger selv hva du ønsker å skrive om. Ta kontakt med redaktøren på e-post eller SMS (+47 452 38 860) hvis du ønsker å bidra med artikkel, reportasje eller leserbrev. Send også e-post for å avtale tid til videosamtale hvis du har spørsmål eller vil prate om Døves Tidsskrift. 

Deadline:

  • 24. februar
  • 26. mai
  • 25. august
  • 24. november