Ål folkehøyskole og kurssenter for døve utlyser ledig lærerstilling i kursavdelingens grunnskoletilbud

100 % stilling fra 1. august 2023
Søknadsfrist: 6. mars 2023

Kursavdelingen tilbyr ukeskurs til forskjellige målgrupper, alle med tegnspråk som fellesnevner. Arbeidsplassen har et stort og variert tilbud. Skoleelevene er på kurs med sin familie og har eget tilbud med fag og aktiviteter. De er på forskjellige klassetrinn og har forskjellig språklig bakgrunn med varierte ferdigheter i tegnspråk.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning, aktiviteter og assistentoppgaver i kurssenterets grunnskoletilbud.
 • Samarbeide med teamet i kursavdelingen om utvikling av innhold i kursene.
 • Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen etter kompetanse og behov i kursavdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk tegnspråk. Det er ønskelig med førstespråkkompetanse eller tilsvarende og/eller dokumentert kompetanse i tegnspråk.
 • Lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning.
 • Undervisningserfaring er ønskelig.
 • Personlig egnethet og erfaring fra arbeid med barn og unge vektlegges.

Egenskaper:

 • Liker å kommunisere og samhandle med barn og unge.
 • God evne til å tilpasse undervisningen til enkeltelever.
 • Kunne bidra i identitetsskapende arbeid med døve/hørselshemmede barn og unge.
 • Evne til å takle utfordringer som kan oppstå i elevgruppa.
 • Fleksibilitet og evne til å endre opplegget underveis i kurset.
 • Liker å jobbe i team og med varierte oppgaver.

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår ifølge gjeldene avtaler, lover og forskrifter.
 • En variert og spennende elevgruppe, med forskjellig bakgrunn, behov og ønsker.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere.
 • Ansatte med bred erfaring i sine fagfelt.
 • Gode og fleksible arbeidsforhold.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Morten J. Lundahl.
SMS: +47 922 45 267
E-post: morten.j.lundahl@al.fhs.no

Send søknad til rektor på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
E-post: rektor@al.fhs.no

Søknadsfrist: 6. mars 2023