Vil du delta i et forskingsprosjekt om avbildende tegn i møte med andre mennesker?

Norsk tegnspråk er et eget språk. Når du møter en tegnspråklig i internasjonale settinger, bruker dere internasjonalt tegn og kroppsspråk for å forstå hverandre. Når vi for eksempel beskriver og former at vi tar opp en telefon og ringer, så forstår motparten hva vi prøver å formidle. Det kalles avbildning. Formålet med dette prosjektet er å vurdere i hvilken grad språkerfaring påvirker tegnspråklige personers evne til å prosessere tegn på ulike tegnspråk.

"Avbilding er en viktig del av grammatikken i NTS og andre tegnede språk, og blir brukt for å kunne kommunisere effektivt og hensiktsmessig. Likevel, det kan være krevende å lære seg å bruke avbilding idiomatisk, eller, billedlig. Å bruke avbilding krever at vi nøye vurderer hvilke delte erfaringer personene i samtalen har. Dette er en ferdighet tegnspråklige døve ofte mestrer på en svært god måte."

Ja, takk – jeg vil delta i forskningsprosjektet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ansvarlig for prosjektet, og Benjamin Anible (benjamin.d.anible@ntnu.no) er prosjektleder. De ønsker en tegnspråklig person som snakker norsk tegnspråk. Dataene som samles inn og de testede hypotesene vil bli brukt til publisering av forskningsartikler og til bruk i undervisning.

Jeg vil lese mer om prosjektet.

Har du spørsmål om forskningsprosjektet?
Send en e-post til Benjamin Anible – benjamin.d.anible@ntnu.no