Markeringer på 25. mars – nasjonale tegnspråkdagen og årets tegn 2022


Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet.

Snart er det 25.mars og for første gang har vi nasjonale tegnspråkdagen. Det ble besluttet på Norges Døveforbunds landsmøte juni 2022. Lokalforeningene våre skal ha flere markeringer i hele landet. Norges Døveforbund sentralt skal ikke arrangere noe selv, men vi skal delta i Oslo Døveforenings stand på Rådhusplassen i Oslo der forbundsstyret skal diskutere en styresak. Alle som er interessert i å se hvordan vi diskuterer sak er hjertelig velkommen.

Språkrådet skal velge årets tegn for første gang! Det skal offentliggjøres 25. mars og alle kan melde inn tegn som de føler passer som årets tegn (2022) her:
Språkrådet: Årets tegn 2022

Fristen for å sende inn innspill er 17. mars.