Ål folkehøyskole utlyser ledig stilling som avdelingsleder i folkehøyskolen, vikariat.

100% stilling fra 01.08.23 til 31.12.23, med mulighet for forlengelse. Det tilbys mentorordning ved behov.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er Norges eneste folkehøyskole hvor all undervisning foregår på tegnspråk. Folkehøyskolen har både årskurs og kortkurs. Skolen tilbyr 5 linjer skoleåret 2023/2024. Totalt er det plass til opptil 46 elever på årskurs og kortkurs. Elevene har linjefag, valgfag, fellestema, aktiviteter, turer og sosiale aktiviteter.

Søknadsfrist: 29. mars 2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for pedagogisk planlegging, evaluering, tilrettelegging og utvikling av folkehøyskolens årskurs og kortkurs.
 • Personalansvar og tilrettelegging av årsverket for pedagogisk personale ifølge Særavtale for folkehøgskolen. Vikaransvar.
 • Opptil 50% undervisning etter behov pr år, timeplanfesta timer og avsatte timer til vikarbehov. Sosialpedagogisk arbeid/tilsynsvakt, kveld/helg ifølge vaktplan i 50%.
 • Budsjettansvar
 • Utarbeide rapporteringer til departementet og folkehøgskolerådet.
 • Elevoppfølging og rådgivning i samarbeid med internat- og administrasjonsmedarbeider.
 • Markedsføring av skolens linjer, oppfølging av søkere og rekrutteringsarbeid.
 • Samarbeide med skolens rektor og lederteam om organisering, årsplaner og oppfølging av stiftelsens totale drift.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk tegnspråk. Det er ønskelig med førstespråkkompetanse eller tilsvarende og/eller dokumentert kompetanse i tegnspråk.
 • Lærerutdanning og/eller annen relevant utdanning og undervisningspraksis.
 • Erfaring fra administrasjon, ledelse og skoledrift er en fordel.
 • God kjennskap til folkehøgskolen som skoleslag

Egenskaper:

 • Personlig egnethet og erfaring med arbeid i folkehøgskolen vektlegges.
 • Kunne bidra til videreutvikling av pedagogiske opplegg.
 • Like å kommunisere og samhandle med elever, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere.
 • Ha forståelse for elevenes individuelle behov, læring og utvikling, både faglig og sosialt.
 • Ha evne til å takle utfordringer som kan oppstå i elevgruppen.
 • Like å jobbe i team, god til å lytte på erfaringer og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel, løsningsorientert, tydelig, strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldene avtaler, lover og forskrifter.
 • En variert og spennende elevgruppe, med forskjellig bakgrunn, behov og ønsker.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere.
 • Ansatte med bred erfaring i sine fagfelt.
 • Gode og fleksible arbeidsforhold.
 • Tariffavtale: Virke-Landsoverenskomst for utdanning og Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Instruks for stillingen fås på forespørsel.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Agnes Stueflaten.
SMS: 93602741
E-post: agnes.stueflaten@al.fhs.no.

Søknad sendes: rektor@al.fhs.no.

Søknadsfrist: 29. mars 2023.