Unghørt – et forskningsprosjekt som viser at det er mangler i det psykiske helsetilbudet til unge døve og hørselshemmede

 

Mental Helse Ungdom har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning og UiO gjennomført prosjektet UngHørt, et forskningsprosjekt som viser at det er mangler i det psykiske helsetilbudet til unge døve og hørselshemmede. Unghørt har publisert flere videoer på tegnspråk, og du kan se alle her.

Døve og hørselshemmede ungdom er flerdobbelt utsatt for psykiske plager enn sine hørende jevnaldrende

Det kan være tøft å være døv eller hørselshemmet ungdom i et samfunn som ikke alltid tar hensyn til hørselsnedsettelsen. Døve og hørselshemmede har ofte flere psykiske utfordringer enn resten av befolkningen, og sliter i større grad med depresjon og angst. 

Når døve og hørselshemmede først har oppsøkt psykisk helsehjelp møter de ofte utfordringer fordi helsetjenestene mangler kunnskap om tegnspråk, døve og hørselshemmedes kultur og livssituasjon og hvordan de skal tilrettelegge for god kommunikasjon. Mangelen på kunnskap hos helsetjenestene kan senke kvaliteten på behandlingen de blir tilbudt. Det betyr at døve og hørselshemmede ungdom er flerdobbelt utsatt for psykiske plager enn sine hørende jevnaldrende. 

Klikk her for å lese mer på Mental Helse Ungdom sin nettside.

Helsetilbudet for unge hørselshemmede og døve må bli bedre

Prosjektet UngHørt skal, ved hjelp av forskning og brukermedvirkning bidra til å bedre helsetilbudet rettet mot unge hørselshemmede og døve. For å samle informasjon om hvilke barrierer hørselshemmede og døve ungdommer opplever i sitt møte med psykiske helsetjenester har det blitt gjennomført kartleggingsintervjuer. Resultatene har nå blitt sammenfattet i en forskningsrapport og to veiledere. Disse skal brukes til å synliggjøre behovene for et bedre psykisk helsetilbud til døve og hørselshemmede ungdommer. 

I prosjektet har Mental Helse Ungdom samarbeidet tett med interesseorganisasjoner for unge hørselshemmede og døve som Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom og Norges Døveforbund Ungdom for å sikre brukermedvirkning. 

Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Dam. 

Klikk her for å lese mer på Mental Helse Ungdom sin nettside.

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektkoordinator Hannah Lerfaldet på e-post hannah.lerfaldet@mhu.no