Arbeid med opplæringsloven om tegnspråk

 

Tekst til video:

Astrid og Petter: Hei! Petter: Jeg er her med henne, kan du presentere deg selv?

Astrid: Jeg heter Astrid og er leder for tegnspråkbarnas utvalg

Petter: Vi har vært på Stortinget for å presentere en viktig jobb som vi gjør, nemlig det nye opplæringslovsforslaget. Det er paragrafene om tegnspråk der og vi ønsker å utvide dem til å gjelde for så mange som mulig.