Møte med kringkastingssjefen for NRK

 

Tekst til video:

Adriana og Petter: Hei.

Petter: Vi har hatt et møte med Vibeke F. Haugen, NRKs kringkastingssjef. Målet vårt var å få til egen divisjon for tegnspråk på samme måte som samene har med NRK Sápmi. Vi ønsket også at det blir mer tegnspråklig innhold i alle medieområdene hos NRK. Som et slags minstekrav ønsket vi en egen redaksjon som jobber med nyheter på tegnspråk for tegnspråkmiljøet. Vibeke F. Haugen fortalte selv at hun er opptatt av mangfold, herunder de fire gruppene: språklige minoriteter, funksjonshemmede, LGBTQ+ og flerkulturelle grupper. Hun ønsker å styrke disse gruppene. Vi pekte på at NDF jobber for alle fire gruppene, men hun ville ikke love noe spesifikk for tegnspråk.

Adriana: Vi snakket også en del om NRK-plakaten som ikke likestiller tegnspråk med de andre minoritetsspråkene. Den er laget av politikere og ble oppdatert i februar, men vi ser at tegnspråk ikke ble styrket. Vi er derfor skuffet over at politikerne ikke oppdaterte den i tråd med språkloven. Vi kommer til å jobbe systematisk for å styrke tegnspråket i NRK-plakaten fram til 2027 når den revideres på nytt.

Petter: Vi skal ha et nytt møte med Vibeke igjen etter sommeren. Fram til da skal vi se om hva vi kan gjøre innenfor gjeldende mandat.