NDF ønsker å få vite om dine opplevelser med barnevernet

Vi i Norges Døveforbund har gjennom flere år erfart at døve og hørselshemmede har hatt ulike opplevelser med barnevernet, og ønsker å løfte dette frem. NDF ønsker at det skal bli et bedre samarbeid med barnevernet og økt kompetanse hos barnevernet om døve og hørselshemmede, tegnspråk og døves kultur. NDF vil også jobbe politisk slik at det blir en endring for døve og hørselshemmede i Norge, i tråd med CRPD (FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne). For å kunne gjøre jobben vår, er vi avhengig av deres erfaringer og innspill. Det er derfor ønskelig og viktig at dere tar dere tid til å svare på spørsmålene. Svarene vil legge grunnlaget for utvikling av både strategi og prosjekter.

Spørreundersøkelsen er anonym, og det kan IKKE spores hvem som svarer.

Svarene deres vil være et veldig godt og nyttig bidrag til at vi kan gjennomføre endringer med og hos barnevernet.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen.